Tải về

Danh mục tênLoại hìnhTải về
Đặc điểm kỹ thuật ASTM_B348Standard cho Titan và quán bar hợp kim Titan và phôi
Đặc điểm kỹ thuật ASTM_B265Standard Titan và hợp kim Titan dải, tấm và tấm
Đặc điểm kỹ thuật ASTM_B861Standard cho Titan và các hợp kim Titan Dàn ống
Đặc điểm kỹ thuật ASTM_B363Standard cho liền mạch và Hàn nết Titan và các hợp kim Titan Hàn phụ kiện
Đặc điểm kỹ thuật ASTM_B862Standard cho Titan và các hợp kim Titan hàn ống
Đặc điểm kỹ thuật ASTM_B863Standard cho Titan và dây hợp kim Titan
Đặc điểm kỹ thuật ASTM_B551Standard Titan và zirconi hợp kim Titan và zirconi hợp kim Strip, tấm và tấm